Şəmsi Bədəlbəylinin... teatrın inkişafında, Teatr cəmiyyətinin fəaliyyətində çox böyük xidmətləri olmuşdur. Şübhəsiz ki, həm incəsənət ustası kimi, həm rejissor kimi, həm teatrımızın böyük xadimi kimi və eyni zamanda Teatr Cəmiyyətinin sədri kimi son vaxtlara qədər böyük işlər görürdü.

Heydər Əliyev


Xronologiya
Genealogiya
Sonoteka
Ədəbiyyat

Şəmsi haqqında söz

Rejissor
Aktyor
İctimai xadim


Foto sənədlər
Afişalar və proqramlar
Epistolyar irsi
Əlyazmalar

Xatirələr
Sənədli film
Teatr tamaşaları
Bədii filmlər

Xatirələr
Canlı səslər
   © Musigi Dunyasi, 2011