Şəmsi Bədəlbəylinin... teatrın inkişafında, Teatr cəmiyyətinin fəaliyyətində çox böyük xidmətləri olmuşdur. Şübhəsiz ki, həm incəsənət ustası kimi, həm rejissor kimi, həm teatrımızın böyük xadimi kimi və eyni zamanda Teatr Cəmiyyətinin sədri kimi son vaxtlara qədər böyük işlər görürdü.

Heydər Əliyev


Key facts and dates
Family tree
Phonic lectures
Literature

Word about Shamsi

Stage director
Aktor
Public person


Photo
Playbill and programs
Letters
Manuscripts

Reminiscence
Documentary
Teatr tamaşaları
Feature film

Reminiscence
Voices of history
   © Musigi Dunyasi, 2011