Xronologiya
Genealogiya
Sonoteka
Ədəbiyyat
Şəmsi haqqında söz
Rejissor
Aktyor
İctimai xadim
Foto sənədlər
Afişalar və proqramlar
Epistolyar irsi
Əlyazmalar
Xatirələr
Canlı səslər
 
 

Layihənin iştirakçıları


Layihənin rəhbəri:

Tariyel Məmmədov
Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi,
«Musiqi Dünyası» jurnalının baş redaktoru,
sənətşünaslıq doktoru, professor

“Bədəlbəylilər” portalının müəllif qrupu:

“Əfrasiyab Bədəlbəyli” saytı -
Tariyel Məmmədov, sənətşünaslıq doktoru, professor.

“Şəmsi Bədəlbəyli” saytı -
Cəmilə Həsənova, sənətşünaslıq namizədi, dosent.

“Fərhad Bədəlbəyli” saytı -
Könül Hüseynova, sənətşünaslıq namizədi, dosent.

I. Təşkilatlar

1. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
2. Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqı
3. Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radiosu Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
4. Azərbaycan Dövlət Kino-foto Sənədləri Arxivi
5. Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi
6. Azərbaycan Dövlət Milli Arxiv İdarəsi
7. Azərbaycan Dövlət Film Fondu
8. Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyi
9. Salman Mümtaz adına Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivi
10. Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası

 

II. Yaradıcı qrup

1. Bədəlbəyli Fərhad – baş məsləhətçi, Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru, Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti, professor.
2. Rafael Hüseynov – AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Milli Ədəbiyyat Muzeyinin direktoru, filologiya elmləri doktoru, professor.
3. Azərpaşa Nemətov –Azərbaycan Teatr xadimləri İttifaqının sədri, Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti.
4. Nuridə Nurullayeva - C.Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyinin direktoru.
5. Maarif Teymurov - S. Mümtaz ad. Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktoru.
6. Zümrüd Məmmədova – Azərbaycan Dövlət Kino-foto Sənədləri Arxivin müdiri
7. İbrahim Quliyev – sənətşünaslıq namizədi, dosent.
8. Nailə Rəhimbəyli - sənətşünaslıq namizədi, dosent.
9. Fazil Rəhmanzadə - jurnalist.
10. Gülnara Abdullayeva – rejissor
11. Səadət Təhmirazqızı – musiqişünas.

III. «Musiqi Dünyası»nın elektron nəşrlər mərkəzinin mütəxəssisləri:

1. Tariyel Məmmədov – elektron nəşrlər mərkəzinin rəhbəri.
2. Cəmilə Həsənova – məsul redaktor
3. Alina Cahangirova – veb-dizayner
4. İrina Tişakova – sayt menecer
5. Sergey Tişakov– sayt menecer
6. Dmitri Podzvezdov - proqramçı
7. Leyla Yusubova – arxiv-biblioqrafik materialların tərtibçisi
8. Sevda Hüseynzadə – tərcüməçi
9. Alyona İnyakina – musiqişünas

«Musiqi Dünyası» jurnalının elektron nəşrlər mərkəzi “Bədəlbəylilər” İnternet portalının  hazırlanmasında iştirak edən bütün təşkilatlara və şəxslərə dərin minnətdarlığını bildirir.


 

 
 
© Musigi Dunyasi