Xronologiya
Genealogiya
Sonoteka
Ədəbiyyat
Şəmsi haqqında söz
Rejissor
Aktyor
İctimai xadim
Foto sənədlər
Afişalar və proqramlar
Epistolyar irsi
Əlyazmalar
Xatirələr
Canlı səslər
 
 

Şəmsi haqqında söz

 

   Azərbaycanın xalq artisti Şəfiqə Məmmədova

Şəmsi Bədəlbəyli Azərbaycanın fəal surətdə düşünən ziyalı təbəqəsinin ən yaxşı xadimlərindən biri olmuşdu.

O, yalnız ona xas olan üzügülər, incə hissiyyatlı ünsiyyətə, diqqətli insani xüsusiyyətlərə malik idi. Onun ata kimi əl uzatdığı bir çox incəsənət xadimləri, yəni aktyor, rejissor və hətta bəstəkarlar üçün möhkəm təməl olmuşdu.

O, Azərbaycanın Teatr Cəmiyyətinin parlaq rəmzi idi.

 

 

N.Rəhimbəyli. “İncəsənətdə keçən ömür” kitabından. Bakı, 2004

 

 

 
 
© Musigi Dunyasi