Xronologiya
Genealogiya
Sonoteka
Ədəbiyyat
Şəmsi haqqında söz
Rejissor
Aktyor
İctimai xadim
Foto sənədlər
Afişalar və proqramlar
Epistolyar irsi
Əlyazmalar
Xatirələr
Canlı səslər
 
 

Xronologiya

 

  Şəmsi Bədəlbəylinin hökumət mükafatlarının siyahısı

 

17.06.1943 - AzSSR Ali Soveti rəyasət heyətinin qərarı ilə incəsənət sahəsində qabaqcıl fəaliyyətinə görə Azərbaycanın Əməkdar incəsənət xadimi adı verilmişdir.

01.09.1944 - SSRİ Ali Soveti rəyasət heyətinin qərarı ilə "Qafqazın müdafiəsi uğrunda" nişanı ilə mükafatlandırılmışdır.

06.06.1945 - SSRİ Ali Soveti rəyasət heyətinin qərarı ilə "1941-1945-ci illərdə Böyük Vətən müharibəsində şanlı əməyinə görə" nişanı ilə mükafatlandırılmışdır.

09.05.1945 - SSRİ Ali Soveti rəyasət heyətinin qərarı ilə "1941-1945-ci illərdə Böyük Vətən müharibəsində Almaniya üzərində qələbəyə görə" nişanı ilə mükafatlandırılmışdır.

13.07.1950 - SSRİ Ali Soveti rəyasət heyətinin qərarı ilə "SSRİ dövlət sərhədlərinin mühafizəsində fərqlənməsinə görə" nişanı ilə mükafatlandırılmışdır.

09.06.1959 - SSRİ Ali Soveti rəyasət heyətinin qərarı ilə "Şərəf nişanı" ordenilə mükafatlandırılmışdır.

06.08.1960 - Erm.SSR Ali Soveti rəyasət heyətinin qərarı ilə "Yerevan şəhərinə qastrolları zamanı Erm.SSR zəhmətkeşləri qarşısında müvəffəqiyyətli çıxışına görə" Fəxri fərmanla təltif edilmişdir.

08.06.1962 - Erm.SSR Ali Soveti rəyasət heyətinin qərarı ilə Yerevan şəhərinə qastrolları zamanı Erm.SSR zəhmətkeşləri qarşısında müvəffəqiyyətli çıxışına görə "Fəxri fərmanla" təltif edilmişdir.

16.06.1962 - Naxçıvan MSSR Ali Soveti rəyasət heyətinin qərarı ilə "Qastrollar zamanı respublika zəhmətkeşlərinə mədəni xidmətinə görə" Fəxri Fərmanla təltif edilmişdir.

29.07.1964 - Az.SSR Ali Soveti rəyasət heyətinin qərarı ilə mədəniyyət   səhəsində görkəmli fəaliyyətinə görə və Azərbaycanın Rusiyanın tərkibinə daxil olmasının 150 illiyi ilə əlaqədar Azərbaycanın Xalq Artisti fəxri adı verilmişdir.

07.05.1965 - SSRİ Ali Soveti rəyasət heyətinin qərarı ilə "1941-1945-ci illərdə Böyük Vətən müharibəsinin 20 illik qələbəsi" nişanı ilə mükafatlandırılmışdır.

07.07.1967 - AzSSR Ali Soveti rəyasət heyətinin qərarı ilə "Moskvada AzSSR günlərinin hazırlanması və keçirilməsində fəal iştirakına görə" Fəxri Fərmanla təltif edilmişdir.

31.03.1970 - SSRİ Ali Soveti rəyasət heyəti adından "V.İ.Leninin anadan olmasının 100 illiyinə həsr edilmiş şanlı əməyinə görə" yubiley nişanı ilə mükafatlandırılmışdır.

16.06.1970 - Naxçıvan MSSR Ali Soveti rəyasət heyətinin qərarı ilə "Zəhmətkeşlər qarşısında müvəffəqiyyətli çıxışına görə" Fəxri Fərmanı ilə təltif edilmişdir.

24.06.1972 - SSRİ Ali Soveti rəyasət heyətinin qərarı ilə "SSRİ Silahlı Qüvvələrinin 50 illiyinə" həsr edilmiş nişanla mükafatlandırılmışdır.

23.04.1976 - SSRİ Ali Soveti rəyasət heyətinin qərarı ilə "Qırmızı Əmək Bayrağı" ordeni ilə mükafatlandırılmışdır.

11.05.1976 - SSRİ Ali Soveti rəyasət heyətinin qərarı ilə "Qələbənin 30 illiyinə" həsr edilmiş nişanla mükafatlandırılmışdır.

04.10.1978 - Ukr.SSR Ali Soveti rəyasət heyətinin qərarı ilə "Ukraynada AzSSR ədəbiyyatı və incəsənəti günlərinin təşkilində uğurlu çıxışı və fəal işinə görə" Fəxri Fərmanla təltif edilmişdir.

02.15.1981 - AzSSR Ali Sovetinin qərarı ilə "Fəxri Fərmanla" təltif edilmişdir.

 

 

 

 
 
© Musigi Dunyasi