Xronologiya
Genealogiya
Sonoteka
Ədəbiyyat
Şəmsi haqqında söz
Rejissor
Aktyor
İctimai xadim
Foto sənədlər
Afişalar və proqramlar
Epistolyar irsi
Əlyazmalar
Xatirələr
Canlı səslər
 
 

Ədəbiyyat


    Məqalələr

 1. Abbasov  Ə. "Sevindik   qız   axtarır". " Ədəbiyyat və incəsənət" qəzeti, 28.05.1970. №21.
 2. Əlibəyova G. Cəsur insanlar. "Kommunist" qəzeti, 18.05.1951. №115.
 3. Əliyev M. "Hicran" hicrandan qurtarır. "Bakı" qəzeti, 28.03.1973. №73.
 4. Babayev N. "Ulduza   tamaşa  edərkən". "Azərbaycan gəncləri" qəzeti, 29.05.1970, №63.
 5. "Hacı Qara oxuyur". "Bakı" qəzeti, 01. 03.  1958. №44.
 6. Məmmədov N.  "Bizə bircə xal lazımdır". "Kommunist" qəzeti, 12.11.1967. №266.
 7. Rəhimova N. Azərbaycan incəsənətində Bədəlbəylilərin rolu. “Musiqi Dünyası” jurnalı, № 1-2 (7), 2001. s.28-29.
 8. "Söyüdlər ağlamayacaq". "Ədəbiyyat və incəsənət" qəzeti, 20.03.1971.
 9. Zöhrabov R. Yaradıcılıq-axtarışdır. "Bakı" qəzeti, 16.06.1975. №139.
 1. Абасова  Э.  «Багадур  и  Сона».  Газета "Бакинский рабочий", 07.04.1962. №81.
 2. "Авторы   комедии  отец и сын". Газета "Баку", 31.04.1973. №78
 3. Алекперов А. "Кето и Коте". Газета "Коммунист" 11.02.1945. №30.
 4. Алиева  Э.  Обретение в поиске.  Газета "Известия", 22.03.1975. №68
 5. Амиров Ф. "Улдуз". Газета "Бакинский рабочий", 09.07.1957, №151.
 6. Бадирова Т. "Одно твое слово". Газета "Молодежь Азербайджана", 30.11.1967. №142
 7. Гаджиев  Т.  Размышление  над  "Дикарем". Газета "Баку", 12.03.1971. №59.
 8. Гаджибеков С. "Даиси". Газета "Бакинский рабочий", 27.04.1956. №101.
 9. Гапонов  П.  Аплодисменты  Владимирцев. Газета "Бакинский рабочий", 15.07.1971. №165.
 10. Джангиров И. Спектакль жизненной правды. Газета "Кировабадский рабочий", 24. 08. 1958, №102.
 11. "Ищите девушку". Газета "Московская кинонеделя", 04.07.1971. №27(729).
 12. Керимов  Р. Вечное  очарование  классики. Газета "Бакинский рабочий", 30.04.1973. №75
 13. "Кето и Коте" на Азербайджанской сцене. Газета "Вышка", 24.02.1972. №46
 14. Мехмандарова Л. О море, о рыбаках... Газета "Бакинский рабочий", 25.02.1968. №47
 15. "Опера воспевает подвиг". Газета "Бакинский рабочий", 13.05.1975. №111.
 16. Петров К. На кремлевской сцене. Газета "Молодежь Азербайджана", 28.06.1965. №50.
 17. "Премьера     музыкальной     комедии". Газета "Бакинский рабочий", 21.10.1971. №230.
 18. Рейснер Л.  Музыкальный памятник русской славы. Газета "Рабочий край", 24.07.1964.
 19. Сергеев Б. "Даиси". Газета "Молодежь Азербай­джана", 28.03.1956. №38.
 20. Стельник 3. "Судьба человека". Газета "Вышка", 01.04.1962. №75.
 21. Сезон открыт, показом спектакля "Мешади Ибад" У.Гаджибекова. Газета "Бакинский рабочий", 05.09.1971. №207.
 22. Тихонов Н.С. Светоч поэзии, мыслитель, борец. Газета "Бакинский рабочий", 19.09.1973. №220.
 23. "Театр показывает".  Газета "Бакинский рабочий", 28.03.1971г. №73.
 24. Трахимович В. Задор и талант молодости. Газета "Бакинский рабочий", 29.04.1964.
 25. Фархадова Р. "Судьба человека". Газета "Бакинский рабочий", 07.04.1962. №81.
 26. Фархадова Р.  "Князь Игорь". Газета "Бакинский рабочий", 29.04.1964.

 

|Kitablar | Məqalələr |Ş.Bədəlbəylinin məqalələri |

 

 
 
© Musigi Dunyasi