Xronologiya
Genealogiya
Sonoteka
Ədəbiyyat
Şəmsi haqqında söz
Rejissor
Aktyor
İctimai xadim
Foto sənədlər
Afişalar və proqramlar
Epistolyar irsi
Əlyazmalar
Xatirələr
Canlı səslər
 
 

Ədəbiyyat


      Ş.Bədəlbəylinin məqalələri

 1. Bədəlbəyli Ş. Şairin naməlum bir şeiri. "Bakı" qəzeti, 06.04.1968.
 2. Bədəlbəyli Ş. Musiqili komediya teatrında. "Ədəbiyyat və incəsənət" qəzeti, 22.07.1956. №30.
 3. Bədəlbəyli Ş. Bu gün Azərbaycan dövlət musiqili komediya teatrı açılır. "Kommunist" qəzeti, 18.08.1956. №192.
 4. Bədəlbəyli Ş. Rejissor-novator. "Kommunist" qəzeti, 19.03.1969 il. №66.
 5. Бадалбейли Ш. Мои    воспоминания. Журнал "Азербайджан", 1971. №12.
 6. Бадалбейли Ш. Летний сезон в Азербайджанской Государственной  филармонии им. М.Магомаева. Газета "Бакинский рабочий", 15.06.1952. №141.
 7. Бадалбейли Ш. Филармония, 1975-й год. Газета "Молодежь Азербайджана", 23.02.1975, №10.
 8. Бадалбейли Ш. Багдад: встречи, беседы, лекции.  Газета "Баку", 28.05.1971. №124.
 9. Бадалбейли Ш. Новый театр нашей республики. Газета "Бакинский рабочий", 18.08.1956. №193.
 10. Бадалбейли Ш. И снова "Аршин мал алан". Газета "Бакинский рабочий", 14.05.1972. №116.
 11. Бадалбейли  Ш. Яркий талант. Газета "Бакинский рабочий", 23.05.1967. №119.
 12. Бадалбейли   Ш. Новые  постановки  бакинских театров. Газета "Баку", 27.07.1972. .№75.

 

|Kitablar | Məqalələr |Ş.Bədəlbəylinin məqalələri |

 

 

 
 
© Musigi Dunyasi